PMKT VietWin thông báo chương trình giảm giá 80%.

Quý Khách Hàng thân mến,

Do thời gian kéo dài, cùng những ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục chương trình bù chi phí nhằm hỗ trợ giá, chia sẻ cùng với cộng đồng kinh doanh E-Game, Công Ty VietWin thông báo giảm giá 80% đối với tất cả các tài khoản mở mới và gia hạn của phần mềm kế toán VietWin từ ngày 27/04/2020 cho đến hết ngày 31/12/2021.

Lưu ý: Chương trình áp dụng cho tất cả tài khoản mở mới và gia hạn với thời han tối đa 2 năm. Các tài khoản đã gia hạn ít nhất một lần trong năm 2020 sẽ được gia hạn thêm tối đa 1 năm.

Trân Trọng !

Bình luận

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!