Phần mềm kế toán VietWin bổ sung hệ thống SA36

Phần mềm kế toán VietWin đã thêm thành công tính năng kế toán cho hệ thống SA36.
VietWin thêm tính năng kế toán cho hệ thống SA36
VietWin thêm tính năng kế toán cho hệ thống SA36

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đa dạng hóa các sản phẩm được hỗ trợ, VietWin đã bổ sung tính năng kế toán, thanh toán cho hệ thống SA36, với các kiểu công thức:

  • CASINO -TURNOVERTT
  • CASINO -TURNOVER
  • CASINO – GROSSCOM

Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!


ANNOUNCEMENT

In order to meet customer needs and diversify the supported products, VietWin has successfully added accounting features for SA36 with the below formulas:

  • CASINO -TURNOVERTT
  • CASINO -TURNOVER
  • CASINO – GROSSCOM

Thanks for you cooperation!

Bình luận

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!