Phần mềm kế toán VietWin cập nhật thành công tính năng mới

Thân gửi Quý khách hàng sử dụng phần mềm kế toán VietWin,

Công ty VietWin đã thêm thành công chức năng tính “Hệ số bù com”, nhằm hỗ trợ Khách hàng tính đúng hệ số com khi nhận và chia giá thầu trên tất cả các hệ thống Sportbook, Casino và Cockfight (Đà Gà).

Trân trọng!

Bình luận

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!