Thông báo cập nhật tính năng mới trên VietWin

Thân gửi Quý khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán VietWin,

Phần mềm kế toán VietWin cập nhật thành công tính năng “Kết Bảng LoTo” nhằm hỗ trợ khách hàng kiểm soát, tổng hợp chi tiết lượng hàng, kiểu mua của một số cụ thể trên nhiều hệ thống Loto khác nhau.

Video hướng dẫn chi tiết:

Bình luận

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!