Video hướng dẫn Vw3.cc

Cập nhật những thông báo mới nhất và video hướng dẫn sử dụng các tính năng mới trên sản phẩm về Phần mềm kế toán VietWin VW3 App.

Tính năng Giao dịch

THÔNG BÁO NÂNG CẤP TÍNH NĂNG GIAO DỊCH Phần mềm kế toán VietWin nâng cấp tính năng thực hiện giao dịch cho nhiều thành viên trong cùng một chu kỳ kế toán, nhằm giảm thời gian thực hiện các…

Tính năng Share thầu phần trăm (%)

Với mong muốn bổ sung thêm những tính năng mới và nâng tầm dịch vụ, phần mềm kế toán VietWin đã cập nhật Công Thức Mới cho toàn bộ hệ thống: Share thầu theo phần trăm (%). Video hướng…

Tính năng Kết bảng Loto

Phần mềm kế toán VietWin cập nhật thành công tính năng "Kết Bảng Loto" nhằm hỗ trợ khách hàng kiểm soát, tổng hợp chi tiết lượng hàng, kiểu mua của một số cụ thể trên nhiều hệ thống Loto…

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!