Hướng dẫn tính năng mới VietWin: Khớp Công Thức

VietWin cập nhật tính năng mới

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng độ chính xác trong việc kế toán EGames, Phần mềm kế toán VietWin cập nhật thành công tính năng khớp công thức.

Tính năng khớp công thức giúp Quý Khách hàng và các đối tác nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của tình trạng sai số (lệch sổ) trong việc kế toán hàng tuần.

Sử dụng tính năng này sẽ giúp Quý Khách hàng giảm bớt thời gian & thuận lợi hơn trong tác vụ kế toán.

Tính năng mới trên Phần mềm kế toán VietWin: Khớp công thức

Liên hệ để sở hữu phần mềm kế toán ưu việt hàng đầu thị trường Egames:
📞 Viber: +855 978 878 139
☎️ Telegram: +855 978 878 139
💢 Zalo: +855 978 878 139
⌨️ Gmail: [email protected]

UPDATE ON NEW FEATURES:

In order to improve the quality of product and increase the accuracy of EGames accounting , VietWin accounting software has successfully updated the formula matching feature.

Formula matching feature helps customers and their partners find out the difference in the weekly partner’s report result.

Using this feature will help customers reduce time & more convenience in accounting tasks.

CONTACT US
📞 Viber: +855 978 878 139
☎️ Telegram: +855 978 878 139
💢 Zalo: +855 978 878 139
⌨️ Gmail: [email protected]			
				

Bình luận

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!