Thông Báo: Hệ thống 332BET đã chính thức ngừng hoạt động, chuyển sang WBET.

Bắt đầu từ ngày 26/04/2020, Công ty 332Bet chính thức ngừng hoạt động và chuyển sang nền tảng hệ thống mới có tên gọi WBET.

Link đăng nhập:
Trang Quản Lý: www.mywbet99.com
Trang Member: www.mywbet.com

Ngoài hệ thống Sportbook, WBet có cung cấp một số Game khác như Live Casino, Slots Game, E-Sport và sắp tới là Virtual Sport (Thể thao ảo).

Một số hình ảnh của WBET:

Giao diện trang Member của WBET

Bình luận

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!