Phần mềm kế toán VietWin cập nhật công thức hệ thống WBET

Bắt đầu từ ngày 26/04/2020, Công ty 332bet đã chính thức ngừng hoạt động và chuyển sang hệ thống mới với tên gọi WBET.

Phần mềm kế toán VietWin đã thêm thành công thức kế toán cho hệ thống mới WBET: 

+ Công Thức: Sportbook – All

+ Công Thức: Sportbook – Casino

+ Công Thức: Sportbook – Game

TRÂN TRỌNG!

Bình luận

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!