Phần mềm kế toán VietWin cập nhật công thức của hệ thống mới.

Công ty LD789 sẽ ngừng hoạt động sau 19h00 ngày 17/05/2020 và chuyển sang hệ thống mới với tên gọi ONE789.

Hiện tại phần mềm kế toán VietWin đã cập nhật thành công công thức cho hệ thống loto ONE789:

  • Công Thức: COMPANY-LOTO
  • Công thức: GROSSCOMM – LOTO
  • Công thức: COMPANY- CSN
  • Công thức: GROSSCOMM – CSN
  • Công thức: MEMBERCOMM-CSN
  • Công thức: NETTURNOVER-CSN
  • Công thức: TURNOVER – CSN

Bên cạnh đó, công thức kế toán cho Live Casino của nhà phát hành Evolution Gaming trong hệ thống game mobile ACE333 cũng được tích hợp trên phần mềm kế toán VietWin:

  • Công Thức: SLOTGAMES – EVOL
  • Công thức: SLOTGAMES – SHARED- TO – EVOLUTION

Trân trọng!

Bình luận

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!