Danh mục sự kiện

các sự kiện trúng thưởng

Dành cho tất cả Quý khách hàng của Win4all

16Th1

Sự kiện chào mừng năm mới 2020 – P88BET

Thời gian:11:00 16/01/2020-11:00 19/01/2020 Cost: free
Nhân dịp Chúc Mừng Năm Mới 2020 và sự kiện ra mắt hệ thống P88bet, Công Ty Win4all tổ chức sự kiện với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10.000 usd.
29Th2

Sự kiện tháng 02/2020 – Duy nhất trong 4 năm

Thời gian:11:00 29/02/2020-11:00 01/03/2020 Cost: free
Nhân dịp 4 năm có 1 ngày 29/02, Công ty Win4all tổ chức sự kiện trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5000 USD, giải nhất trị giá 1666 USD.
15Th3

Sự kiện tháng 03/2020 – P88BET

Thời gian:11:00 15/03/2020-11:00 16/03/2020 Cost: free
Công Ty Win4all xin thông báo tổ chức sự kiện Super Sunday với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020 USD.
29Th3

Sự kiện tháng 03/2020 – MACAO166

Thời gian:11:00 29/03/2020-11:00 30/03/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện ngày trên hệ thống Macao166, với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020 USD.
11Th4

Giải Trí Cuối Tuần Cùng ACE333 – Tháng 04/2020

Thời gian:11:00 11/04/2020-11:00 12/04/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện giới thiệu hệ thống ACE333. Tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD với Giải Nhất lên đến 777$.
13Th4

Sự kiện tháng 4 – Quay Số Trúng Thưởng

Thời gian:11:00 13/04/2020-16:30 19/04/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện Quay Số Trúng Thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 10.000 USD và giá trị Giải đặc biệt lên đến 6.000 USD.
25Th4

Giải trí cuối tuần cùng ACE333 – Tháng 04/2020

Thời gian:11:00 25/04/2020-11:00 26/04/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện trên hệ thống ACE333 với tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD và Giải Nhất lên đến 777$.
27Th4

Sự kiện Tháng 5 MAY MẮN cùng VietWin

Thời gian:00:00 27/04/2020-16:30 03/05/2020 Cost: free
Công Ty VietWin tổ chức sự kiện quay số trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu với giá trị Giải đặc biệt lên đến 100 triệu.
09Th5

Giải Trí Cuối Tuần Cùng ACE333 – Tháng 05/2020

Thời gian:09/05/2020-10/05/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện giới thiệu hệ thống ACE333. Tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD với Giải Nhất lên đến 777$.
16Th5

Sự kiện tháng 05/2020 – Macao166

Thời gian:11:00 16/05/2020-11:00 17/05/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện trên hệ thống Macao166, với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020 USD.
23Th5

Giải trí cuối tuần cùng ACE333 – 23.5.2020

Thời gian:11:00 23/05/2020-11:00 24/05/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện với lời mời tham gia đến tất cả Quý Khách Hàng, với tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD và Giải Nhất lên đến 777$.

sự kiện cũ hơn

27Th6

Sự kiện Giải nhiệt cùng ACE333 – 27.6.2020

Thời gian:11:00 27/06/2020-11:00 30/11/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện với lời mời tham gia đến tất cả Quý Khách Hàng, tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD và Giải Nhất lên đến 777$.
20Th6

Hè Sôi Động Cùng P88Bet – Tháng 06/2020

Thời gian:11:00 20/06/2020-11:00 21/06/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020$.
13Th6

Giải nhiệt cùng ACE333 – 13.06.2020

Thời gian:11:00 13/06/2020-11:00 14/06/2020 Cost: free
Công Ty Win4all xin thông báo tổ chức sự kiện với tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD và Giải Nhất lên đến 777$.
06Th6

Sự kiện Macao166 – Tháng 06/2020

Thời gian:11:00 06/06/2020-11:00 07/06/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020 USD.
30Th5

Chào hè cùng P88Bet – Tháng 05/2020

Thời gian:11:00 30/05/2020-11:00 31/05/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020$.
23Th5

Giải trí cuối tuần cùng ACE333 – 23.5.2020

Thời gian:11:00 23/05/2020-11:00 24/05/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện với lời mời tham gia đến tất cả Quý Khách Hàng, với tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD và Giải Nhất lên đến 777$.
16Th5

Sự kiện tháng 05/2020 – Macao166

Thời gian:11:00 16/05/2020-11:00 17/05/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện trên hệ thống Macao166, với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020 USD.
09Th5

Giải Trí Cuối Tuần Cùng ACE333 – Tháng 05/2020

Thời gian:09/05/2020-10/05/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện giới thiệu hệ thống ACE333. Tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD với Giải Nhất lên đến 777$.
27Th4

Sự kiện Tháng 5 MAY MẮN cùng VietWin

Thời gian:00:00 27/04/2020-16:30 03/05/2020 Cost: free
Công Ty VietWin tổ chức sự kiện quay số trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu với giá trị Giải đặc biệt lên đến 100 triệu.
25Th4

Giải trí cuối tuần cùng ACE333 – Tháng 04/2020

Thời gian:11:00 25/04/2020-11:00 26/04/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện trên hệ thống ACE333 với tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD và Giải Nhất lên đến 777$.
13Th4

Sự kiện tháng 4 – Quay Số Trúng Thưởng

Thời gian:11:00 13/04/2020-16:30 19/04/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện Quay Số Trúng Thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 10.000 USD và giá trị Giải đặc biệt lên đến 6.000 USD.
11Th4

Giải Trí Cuối Tuần Cùng ACE333 – Tháng 04/2020

Thời gian:11:00 11/04/2020-11:00 12/04/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện giới thiệu hệ thống ACE333. Tổng giá trị giải thưởng là 1.500 USD với Giải Nhất lên đến 777$.
29Th3

Sự kiện tháng 03/2020 – MACAO166

Thời gian:11:00 29/03/2020-11:00 30/03/2020 Cost: free
Công Ty Win4all tổ chức sự kiện ngày trên hệ thống Macao166, với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020 USD.
15Th3

Sự kiện tháng 03/2020 – P88BET

Thời gian:11:00 15/03/2020-11:00 16/03/2020 Cost: free
Công Ty Win4all xin thông báo tổ chức sự kiện Super Sunday với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 USD và Giải Nhất lên đến 2.020 USD.
29Th2

Sự kiện tháng 02/2020 – Duy nhất trong 4 năm

Thời gian:11:00 29/02/2020-11:00 01/03/2020 Cost: free
Nhân dịp 4 năm có 1 ngày 29/02, Công ty Win4all tổ chức sự kiện trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5000 USD, giải nhất trị giá 1666 USD.
16Th1

Sự kiện chào mừng năm mới 2020 – P88BET

Thời gian:11:00 16/01/2020-11:00 19/01/2020 Cost: free
Nhân dịp Chúc Mừng Năm Mới 2020 và sự kiện ra mắt hệ thống P88bet, Công Ty Win4all tổ chức sự kiện với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10.000 usd.

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!